Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:

granicenauki@gmail.com